Soundtrack.bg

Заради човешката дейност все повече дневни животни стават нощни

Хората карат бозайници, включително елени, тигри и мечки, да се крият под прикритието на тъмнината, разкриват все повече изследвания, съобщава Independent. Говорим за животни, чийто естествен биологичен часовник е дневен. Това застрашава техния начин на живот и здраве.

Наличието на хора създава огромна уплаха у много животни. И тъй като ние обитаваме 75% от земята, за тях става почти невъзможно да ни избягват през деня. Затова бозайниците са принудени да се появят през нощта.

 Екип, ръководен от Кайтлин Гейнър в Калифорнийския университет, Бъркли, достига до това заключение, след като анализира близо 80 проучвания от шест континента. Екипът е анализирал данните от наблюдаваната дейност на различни бозайници, в случаи, когато са използвани GPS тракери и капани за движение (камери, които се активират при преминаване на животни). Изследването е първото, което установява това явление като глобална тенденция, наблюдавана при десетки видове бозайници, а не само като изолиран проблем.

Те са анализирали и това на кои места дали и каква човешка дейност е имало – от просто гори, в които хората се разхождат, до индустриални, земеделски и пътни зони. Учените предупреждават, че докато ловуването е уж най-очевидният начин, по който ние убиваме животни, това далеч не е така. Много по-опасни за животните са страничните ефекти от обичайните ни стопански и социални дейности.

Един от най-големите и видими ефекти е именно смяната на режима – от дневен на нощен. Много животни обаче, които са еволюирали да живеят през деня – не могат да сменят режима си без да направят големи жертви. Големите бозайници са се адаптирали в продължение на хиляди години на един начин на съществуване. Техните сетива и способности са направени за „дневно ползване“. Затова и много от животните срещат непреодолими трудности да съществуват предимно през нощта. В дългосрочен план това може да окаже голямо влияние върху популацията им, заради невъзможност да се изхранват, оцеляват и чифтосват.

Страхът от хората обаче се оказва по-силен от естествения им инстинкт. Заради този страх много от животните са започнали да събират храната си по-прибързано и стресирано, което също им влияе. Съществуват и много други проблеми. Едно обаче е ясно – това е в състояние да наруши целия баланс на съществуващата в момента животинска екосистема.

Антон Далчев