Soundtrack.bg

Умението да презентираш идеите си е ключово в бизнеса, но как да го овладеем?

Да си добър оратор е изкуство, което малцина умеят. Повечето хора винаги се притесняват, когато трябва да говорят пред публикаТрудно е да успееш да презентираш идеите си, да убедиш хората в тях. Трудно, но не невъзможно! В тази статия ще ви разкрием някои от тайните, които добрите оратори използват в презентирането. Ако успеете да ги усвоите и използвате, то следващият път ще успеете да постигнете много по-големи успехи.

Когато ви предстои да говорите пред публика, независимо дали тя се състои от колеги, роднини или приятели, преди това трябва добре да структурирате мисълта и представянето си. Така ясно ще определите опорни точки, които да следвате за ваше улеснение. Това може да се постигне след като си отговорите на няколко въпроса:

  1. За какво ще говоря? – трябва да познавате отлично материята, по която ще говорите; да знаете всички факти и гледни точки.
  2. Защо съм тук? Какво искам да постигна? – изяснете си какво послание искате да отправите към публиката, в какво се опитвате да ги убедите. Ако не сте наясно каква е вашата цел, то няма как да я постигнете.
  3. Колко време имам? – вашата публика ще отдели от най-ценния си ресурс – времето, за да чуе това, което имате да казвате. Разпределете времето си така, че да ви стигне точно.
  4. Пред кого ще говоря? – важно е да познавате публиката си и дали е е запозната с темата, по която ще говорите или не. Това е от значение при структурирането на изложението ви – ако хората не са осведомени ще трябва да започнете от най-простите неща. Това няма да е релевантно при запозната публика – тогава ще трябва да бъдете на по-високо ниво. Също е желателно да знаете как е настроена публиката към проблема. Ако е положително настроена ще ви бъде по-лесно. Ако не е ще имате възможност да се настроите и подготвите в случай на нападателни и остри въпроси.
След като си отговорите на тези въпроси идва ред на структурата на представянето. Тя се състои от шест части:

  1. Въведение – във въведението се започва с вашето представяне и представянето на проблема, по който ще говорите. Като не е нужно да изпадате в подробности. Едно-две изречения за двете са достатъчни.
  2. Теза – това е вашата гледна точка, отново в едно-две изречения.
  3. Разделение – тази точка не е задължителна, а може да я включите по ваша преценка.Тук представяте опорните точки в плана, който ще следвате във вашето презентиране. Така публиката предварително ще се информира и ще може да се ориентира в темата, ако пропусне нещо.
  4. Изложение – тук представяте вашите аргументи. Много е важно в каква последователност ще ги изложите. По принцип хората помнят първото и последното нещо, което чуят. Затова ако имате три различни по сила аргументи започнете със средния по сила, на второ място поставете най-слабия и завършете с най-силния. Така най-лошият ви аргумент ще бъде „пропуснат” или забравен от повечето хора в публиката.
  5. Антитеза – в нея представяте различна гледна точка. На пръв поглед това може да ви звучи нелогично, но по този начин адресирате слабите си страни на свой терен. Този начин ще има по–благоприятно действие, отколкото да ги представи някой друг, без вие да можете да го контролирате.
  6. Заключение – в заключението, освен обобщението, трябва да включите и призив към някакво действие. В края на вашето представяне публиката ще си зададете въпроса „ Защо сме били тук?”. Най-добрият отговор, който можете да им дадете е: „Направете .… (нещо), вие можете, защото научихте …….”
След като приключите с  представянето е важно да отделите време за въпроси и отговори

Така хората ще могат да попитат за това, което не им е станало ясно, а вие получавате обратна връзка от вашата публика. Когато ви зададат въпрос се уверете, че сте го разбрали правилно, за да подведете човека без да искате. Ако не знаете отговора на някой въпрос не го отклонявайте, не се опитвайте да заблуждавате, защото публиката не е глупава. Тя винаги разбира кога лъжете. Затова просто си признайте, че не знаете отговора. В това няма нищо срамно! Думите „Не знам” ще ви представи като отговорен човек. Тя ви носи авторитет и доверие от публиката – тя е сигурна, че няма да я излъжете и казвате само истината. А хората обичат да бъдат честни с тях. Обещайте им, че ще се информирате за отговора и ще го разисквате при следващата ви среща. Така всеки един ще има интерес да се срещне с вас отново.

Сами виждате, че в тези стъпки няма нищо трудно и сложно. Те ще ви помогнат да структурирате следваща си презентация по-добре. Няма да се притеснявате, че ще се изложите пред шефовете или колегите. Вече нямате оправдание да отказвате следващия голям проект, който може да ви помогне в служебното издигане, защото знаете как да организирате вашето представяне. Успех!